ATEX – Podstawowe wymagania. Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w strefach zagrożenia wybuchem (w ramach dwudniowej sesji ATEX PROJEKT)

Opis

Jest to szkolenie bazowe z zakresu techniki przeciwwybuchowej i dyrektyw ATEX, które dostarcza przekrojowej wiedzy na ten temat. Zrealizowanie tego szkolenia pozwala w podstawowym zakresie spełnić zalecenia Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) odnośnie wymogów kompetencyjnych dla personelu w strefach Ex. Szkolenie realizowane od ponad 10 lat, ze sprawdzonym programem, nieodmiennie uzyskuje pozytywne oceny uczestników.

Szkolenie poszerzone jest o moduł związany z iskrobezpieczeństwem

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex001 – Apply basic principles of protection in explosive atmospheres zgodnie z dokumentem IECEx OD 504

Adresaci

Projektanci urządzeń w wykonaniu Ex (szczególnie z branży automatyki), kadra techniczna i menedżerska oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem, osoby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem.

Program

ATEX - Technika przeciwwybuchowa

  • Podstawowe zasady ochrony przeciwwybuchowej
  • Klasyfikacja stref Ex
  • Rodzaje ochrony urządzeń
  • Grupy wybuchowości
  • Klasy temperaturowe
  • Znakowanie urządzeń Ex
  • Strefy Ex w przepisach prawnych
  • Instalacja urządzeń E
  • Eksploatacja Urządzeń Ex

Iskrobezpieczeństwo

  • Zasady doboru, projektowania i weryfikacji systemów iskrobezpiecznych

Wykładowca

dr inż. Bolesław Dudojć

Lokalizacja

Stryków k. Łodzi/on-line Hotel 500 przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A2

Czas trwania

6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

ATEX – Podstawowe wymagania. Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w strefach zagrożenia wybuchem (w ramach dwudniowej sesji ATEX PROJEKT)

- Termin szkolenia:

2021-10-19

- Miejsce szkolenia:

Stryków k. Łodzi/on-line

Koszt szkolenia:

900.00zł netto (1107zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

900.00 netto (1107zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39