ATEX - Technika przeciwwybuchowa

Opis

Jest to szkolenie bazowe z zakresu techniki przeciwwybuchowej i dyrektyw ATEX, które dostarcza przekrojowej wiedzy na ten temat. Zrealizowanie tego szkolenia pozwala w podstawowym zakresie spełnić zalecenia Dyrektyw ATEX i ATEX USER odnośnie wymogów kompetencyjnych dla personelu w strefach Ex. Szkolenie realizowane od ponad 10 lat, ze sprawdzonym programem, nieodmiennie uzyskuje pozytywne oceny uczestników.

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex001 – Apply basic principles of protection in explosive atmospheres zgodnie z dokumentem IECEx OD 504

Adresaci

Projektanci urządzeń w wykonaniu Ex (szczególnie z branży automatyki), kadra techniczna i menedżerska oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem, osoby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem.

Program

 • Przepisy prawne
 • Zasady bezpieczeństwa wybuchowego
 • Procedury oceny zgodności
 • Zmiany wynikające z wprowadzenia nowej dyrektywy ATEX 2014/34/UE
 • Podstawy bezpieczeństwa wybuchowego
 • Cecha przeciwwybuchowa
 • Rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych
 • Rodzaje ochrony urządzeń nieelektrycznych
 • ATEX-EPL
 • Przykłady doboru urządzeń
 • Instalacja i eksploatacja
 • Dokumentacja
 • Postawy ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów, stan prawny
 • Wymagania dla urządzeń stosowanych w obecności pyłów palnych

Wykładowca

Andrzej Wolski

Lokalizacja

Warszawa

Czas trwania

5 godzin, od 10.00 do ok. 15

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

ATEX - Technika przeciwwybuchowa

- Termin szkolenia:

2019-12-10

- Miejsce szkolenia:

Warszawa

Koszt szkolenia:

850.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

850.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39