Ochrona przed elektrycznością statyczną

Opis

Elektryczność statyczna stanowi jedno z najbardziej zdradliwych źródeł zapłonu atmosfery wybuchowej. Szkolenie obejmuje przekrojowy zakres informacji pozwalającej ocenić ryzyko wystąpienia elektryczności statycznej jako źródła zapłonu i wskazuje konkretne środki ochrony.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega standardom IECEx

Adresaci
  • Kadra techniczna w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem,
  • osoby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem,
  • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracowników w strefach zagrożonych wybuchem
Program

  • Zagrożenia i zakłócenia wywoływane przez elektryczność statyczną w środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań stanu zagrożenia i zdarzeń wypadkowych powstających w strefach EX;
  • Zasady identyfikacji i oceny zagrożeń;
  • Podstawowe przyrządy pomiarowe i procedury badawcze;
  • Metody ochrony przed elektrycznością statyczną oraz zasady ich stosowania;
  • Kryteria oceny skuteczności ochrony antyelektrostatycznej w świetle wymagań dokumentów normatywnych;
  • Analiza przyczynowo – skutkowa wybranych zdarzeń wypadkowych;
  • Krajowa i międzynarodowa działalność normalizacyjna w przedmiotowej dziedzinie.

Wykładowca

dr Jan Maria Kowalski

Lokalizacja

Warszawa

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Ochrona przed elektrycznością statyczną

- Termin szkolenia:

2020-11-04

- Miejsce szkolenia:

Warszawa

Koszt szkolenia:

850.00zł netto (1045.5zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

850.00 netto (1045.5zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39