Organizacja warsztatu remontowego silników elektrycznych i urządzeń nieelektrycznych oraz zespołów maszynowych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dokument Oceny Zgodności do Wykonywania Remontów

Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla kierownictwa warsztatów remontowych i pracowników wykonujących naprawy urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. czynności organizacyjnych, które należy wykonać w celu pozyskania Dokumentu Oceny Zgodności do Wykonywania Remontów silników elektrycznych i urządzeń nieelektrycznych oraz zespołów maszynowego w wykonaniu przeciwwybuchowym. Szkolenie przekazuje wiedzę nt. organizacji warsztatu remontowego silników elektrycznych i urządzeń nieelektrycznych zgodnie z PN-EN 60079-19 oraz wymaganiami wynikającymi z treści pozyskanego w/w DOZdoWR.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Kadra zarządzająca i pracownicy warsztatów remontowych

Program

 • Informacje wstępne o urządzeniach i instalacjach w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 • Strefy zagrożenia wybuchem – klasyfikacja
 • Dobór urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych dopuszczonych do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem
 • Oznakowanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym dopuszczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Certyfikat ATEX, oznakowanie CE, deklaracja zgodności UE zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX 2014/34/UE. Certyfikacja zespołu maszynowego
 • Podstawy eksploatacji silników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, w tym, przeglądy, naprawy i remonty - zaświadczenie poremontowe zgodnie z norma PN-EN 60079-19;2011.
 • Przykłady oznakowania silników synchronicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz zespołów maszynowych np. silnik elektryczny -wentylator, silnik elektryczny sprzęgło –pompa,
 • Wymagania organizacyjne dla warsztatu remontowego z uwzględnieniem posiadanego stanu umaszynowienia i kwalifikacji pracowników. Wzory formularzy.
 • Zakres kwalifikacji pracowników wykonujących remonty.
 • Działania organizacyjne dot. sposobu pozyskania Dokumentu Oceny Zdolności do Wykonywania Remontów silników elektrycznych i urządzeń nieelektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 • Wzory formularzy ewidencji remontowanych silników elektrycznych i urządzeń nieelektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 • Wzory świadectwa poremontowego wydany przez zakład remontowy. Odpowiedzialność prawna.
 • Wycofanie z eksploatacji urządzenia/zestawu maszynowego w wykonaniu przeciwwybuchowym

Wykładowca

Edward Pęcak

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Organizacja warsztatu remontowego silników elektrycznych i urządzeń nieelektrycznych oraz zespołów maszynowych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dokument Oceny Zgodności do Wykonywania Remontów

- Termin szkolenia:

2021-01-21

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

850.00zł netto (1045.5zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

850.00 netto (1045.5zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39