Podstawy bezpieczeństwa przy pracy z wodorem

Opis

Szkolenie przeznaczone dla pracowników podstawowego szczebla technicznego wykonujących prace nieelektryczne w strefach zagrożonych wybuchem wodoru. Krótkie i zwarte szkolenie, obficie ilustrowane filmami, przedstawia w ciekawy i przejrzysty sposób zagrożenia związane wybuchem wodoru. Celem szkolenia jest uświadomienie i uwrażliwienie uczestników na zagrożenia wybuchowe i palne wodoru oraz podkreślenie logiki procedur.

Bonusem szkolenia są materiały szkoleniowe w postaci prostych infografik.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, którego wyniki mogą zostać przekazane osobom zlecającym szkolenie.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Pracownicy podstawowego szczebla technicznego nie będący elektrykami

Program

  • Lekcje z historii. Omówienie przebiegu reprezentatywnych katastrof związanych z wybuchem wodoru oraz wniosków, jakie zostały z nich wyciągnięte.
  • Właściwości pożarowo-wybuchowe wodoru.
  • Czym jest atmosfera wybuchowa i dlaczego wyznacza się strefy zagrożenia wybuchem.
  • Potencjalne źródła zapłonu i środki zabezpieczeń.
  • Skrócona informacja o przepisach prawnych i normach
  • Zasady bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych wybuchem wodoru
  • Zasady bezpiecznej pracy podczas transportu, magazynowania i dystrybucji wodoru
  • Jakie działania należy podejmować przed  rozpoczęciem prac, przed wejściem do strefy zagrożonej wybuchem wodoru, podczas pracy w strefie, po zakończeniu prac.

Wykładowca

Grzegorz Kulczykowski

Lokalizacja

ON-LINE Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa, ul. Narwicka 6

Czas trwania

4 godziny

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Podstawy bezpieczeństwa przy pracy z wodorem

- Termin szkolenia:

2021-02-09

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

450.00zł netto (553.5zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

450.00 netto (553.5zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39