Środowiskowa kwalifikacja stacji bazowych telefonii komórkowej. Praktyczne warsztaty szkoleniowe

Opis

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat przepisów kwalifikowania przedsięwzięć polegających na budowie stacji bazowych telefonii komórkowej, pod kątem przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym i ocenach oddziaływania na środowisko.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatu pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z najczęściej występującymi błędami w prowadzonych postępowaniach, jak również umożliwi poznanie praktycznych narzędzi, służących do merytorycznej weryfikacji dokumentów służących kwalifikacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

Szkolenie polecamy pracownikom organów biorących udział w procedurach środowiskowych, planowania przestrzennego oraz pozwoleń na budowę.

Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Łukasz Czyleko – biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska przy Sądach Okręgowych w Szczecinie i Koszalinie, autor kilkudziesięciu opracowań wykonanych dla organów administracji publicznej z zakresu środowiskowej kwalifikacji stacji bazowych telefonii komórkowej, posiada doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie pełniąc rolę biegłego dokonuje oceny przedsięwzięć. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, koordynacji przepływem dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów administracji państwowej i samorządowej

Program

  • Kwalifikacja środowiskowa zgodnie z rozporządzeniem z 9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  • Stacje bazowa a obszary Natura 2000;
  • Podstawowe pojęcia i definicje w przepisach prawa i orzecznictwie sądów administracyjnych;
  • Zagadnienia kluczowe (miejsce dostępne dla ludności, moc instalacji);
  • Obliczenia weryfikujące poprawność dokonanej kwalifikacji;
  • Obecne i przyszłe zagospodarowanie działek wokół stacji bazowej;
  • Analiza mocy anten z podziałem na sektory;
  • Nieoczywiste błędy występujące w dokumentacji. Warsztat praktyczny.
  • Badania porealizacyjne w zakresie pola elektromagnetycznego;

Wykładowca

Łukasz Czyleko

Lokalizacja

Koszalin

Czas trwania

6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Środowiskowa kwalifikacja stacji bazowych telefonii komórkowej. Praktyczne warsztaty szkoleniowe

- Termin szkolenia:

2019-07-25

- Miejsce szkolenia:

Koszalin

Koszt szkolenia:

500.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

500.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39