Zmiany w zasadach klasyfikacji gazowych przestrzeni zagrożonych wybuchem. Nowa edycja normy (PN-EN) IEC 60079-10-1

Opis

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych do nowej edycji normy IEC 60079-10-1, która po uznaniu przez PKN zostanie opublikowana jako polska norma.

 

Klasyfikacja przestrzeni zagrożenia wybuchem stanowi kluczowy element koncepcji ochrony przed wybuchem. W zależności od rodzaju strefy zagrożenia wybuchem (0, 1, 2) dobierane są odpowiednie zabezpieczenia dotyczące zarówno ograniczania występowania źródeł zapłonu, jak i skutków wybuchu. Zmiany w zasadach klasyfikacji mogą mieć zatem realny wpływ na wynik analizy ryzyka wybuchu.

 

W stosunku do poprzedniej wersji, trzecia edycja normy wprowadza szereg poważnych zmian technicznych. W ramach szkolenia, na praktycznych przykładach, zostaną omówione te zmiany, w tym przedyskutowany zostanie ich wpływ na ustalenie rodzaju i zasięgu strefy zagrożenia wybuchem. Uczestnik szkolenia na podstawie przekazanej wiedzy będzie mógł dokonać wstępnej oceny, czy ze względu na bezpieczeństwo w jego zakładzie konieczna jest weryfikacja klasyfikacji przestrzeni zagrożenia wybuchem.

 

 

 

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega standardom IECEx

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładzie i służb kontrolnych zakładów, w których występują  przestrzenie zagrożenia wybuchem

Program

Program szkolenia:

  • Omówienie schematu klasyfikacji gazowych stref zagrożenia wybuchem
  • Omówienie zmian w normie IEC 60079-10-1
  • Przykłady przedstawiające zmienione zasady klasyfikacji, omówienie wpływu zmian na rodzaj i zasięg strefy zagrożenia wybuchem
  • Omówienie potrzeby aktualizacji klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem w zakładzie 

Wykładowca

Grzegorz Orlikowski

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

3,5 godziny

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Zmiany w zasadach klasyfikacji gazowych przestrzeni zagrożonych wybuchem. Nowa edycja normy (PN-EN) IEC 60079-10-1

- Termin szkolenia:

2021-04-01

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

500.00zł netto (615zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

500.00 netto (615zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39