Akademia Bezpieczeństwa ASE

Wiedza płynąca z praktyki

Akademia Bezpieczeństwa ASE to spójny i kompleksowy system specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego stworzony przez doświadczonych specjalistów - praktyków związanych z firmą Automatic Systems Engineering - polskiego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Naszym podstawowym zakresem działania jest profilaktyka przeciwwybuchowa. Najwięcej naszych szkoleń dotyczy obszaru związanego z ATEXem czyli strefami zagrożenia wybuchem (tzw. strefami Ex). Prowadzimy szkolenia również  w zakresie bezpieczeństwa procesowego, funkcjonalnego, pożarowego, ochrony odgromowej i przepięciowej oraz w wielu innych dziedzinach.

Zobacz szkolenia

Przewiń w dół

Aktualności

12.07.2021

Lato 2021 w Akademii Bezpieczeństwa

Wracają szkolenia stacjonarne!

Przez długie miesiące nie mogliśmy się spotykać na szkoleniach inaczej niż w formie on-line. Na szczęście sytuacja wraca do normy – oby jak najdłużej. Dlatego z radością zapraszamy Państwa na szkolenia stacjonarne do Gdańska już teraz. Letnie szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE w miesiącach lipcu i sierpniu będą odbywać się w piątki. Uczestnikom, którzy chcieliby zostać na weekend w Trójmieście, pomożemy w wyborze hotelu oraz zaprosimy w przeddzień szkolenia (w czwartek) na program wieczorny obejmujący zwiedzanie atrakcyjnych miejsc Trójmiasta z przewodnikiem oraz kolację w restauracji

Szczegóły w ulotce do pobrania

czytaj więcej

12.03.2021

Skorzystaj z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Czy wiesz, że na szkolenia Akademia Bezpieczeństwa możesz pozyskać fundusze w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego ?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) finansuje kształcenie pracowników, by mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Wybór instytucji edukacyjnej, na którą przyznawane są środki z KFS należy do pracodawcy. Wielu naszych klientów przeszkoliło u nas swoich pracowników otrzymując na ten cel środki z KFS.

Akademia Bezpieczeństwa spełnia wymagania KFS

Akademia Bezpieczeństwa świadczy usługi szkoleniowe zgodnie z wymogami stawianymi przez KFS:

·        posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),

·        przedmiotem wykonywanej działalności są usługi szkoleniowe w formach pozaszkolnych dla zdobywania, poszerzania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych przez osoby dorosłe, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

·        po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat, który jest zgodny z wymogami urzędów.

Kto może skorzystać?

O wsparcie finansowe z KFS mogą wystąpić pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych.

W każdym roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określa priorytety, według których przyznawane są środki KFS na kształcenie. Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z nich.

Jaka może być wysokość dofinansowania?

W ramach KFS pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie od 80 do 100 % kosztów szkolenia siebie i swoich pracowników.

W jaki sposób ubiegać się o środki z KFS?

Pracodawca składa wniosek do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Pamiętaj, by wniosek był jak najbardziej aktualny - wydrukuj go krótko przed wizytą w urzędzie. Zdarza się, że wprowadzane są niewielkie zmiany w formularzach, i jeśli Twój wniosek został wypełniony na nieaktualnym formularzu, może z tego powodu zostać odrzucony. 

Wniosek może być złożony wyłącznie w wyniku ogłoszonego przez powiatowy urząd pracy naboru wniosków w określonym terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru. Warto zatem śledzić strony internetowe właściwych Urzędów Pracy.

Pracodawca dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Uwaga! Najbliższy nabór w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku startuje 15 - 25 marca 2021

Więcej informacji o aktualnym naborze w Gdańsku znajdziesz pod linkiem: https://bit.ly/3bDQNJK

 

 

Źródło informacji: https://wupgdansk.praca.gov.pl/kfs

czytaj więcej

01.02.2021

Reorganizacja szkoleń z zakresu ochrony przed wybuchem w Akademii Bezpieczeństwa

Wsłuchując się uwagi naszych uczestników, wykładowców i ekspertów oraz po wewnętrznych analizach postanowiliśmy zreorganizować układ i program naszych szkoleń, aby bardziej odpowiadał potrzebom naszych klientów. Cel zmian polega na tym, aby uczestnika nie obarczać nadmierną lub zbyt małą ilością informacji, lecz by w miarę precyzyjnie dostosować zakres przekazywanej wiedzy do jego profilu zawodowego.

Oto najbardziej istotne elementy nowego układu szkoleń z zakresu wybuchowości.

1.       Wprowadzamy wyraźny podział na szkolenia ATEX USER – związane z zagadnieniami bhp oraz ATEX – dotyczące urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

2.       Wprowadzamy dwa szkolenia ATEX USER: dla pracowników operacyjnych najniższego szczebla oraz dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Szkolenia te mogą stanowić profesjonalne uzupełnienie okresowych szkoleń bhp-owskich w obszarze ochrony przed wybuchem.

3.       Dzielimy i poszerzamy dotychczas prowadzone szkolenia ATEX na elementy bardziej dostosowane do profilów zawodowych zainteresowanych uczestników. Szkolenia te merytorycznie odpowiadają zakresom odpowiednim normom serii 60079:

a.       ATEX – Podstawowe wymagania. Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w strefach zagrożenia wybuchem (zastępuje ATEX – Technika przeciwwybuchowa)

b.      ATEX – Dobór i montaż instalacji elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem (sprofilowane i rozszerzone szkolenie zastępuje Eksploatacja urządzeń w wykonaniu Ex dla stref gazowych i pyłowych)

c.       ATEX – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem (sprofilowane i  rozszerzone szkolenie zastępuje Eksploatacja urządzeń w wykonaniu Ex dla stref gazowych i pyłowych)

d.      ATEX – Naprawa, remont i regeneracja silników, zespołów elektrycznych  i nieelektrycznych oraz grzewczych w wykonaniu przeciwwybuchowym (nowe sprofilowane szkolenie zastępujące szkolenie Organizacja warsztatu remontowego…)

4.       Szkolenia ATEX USER, które dotychczas wykonywaliśmy w formule zamkniętej, a więc wyłącznie dla pracowników konkretnych zakładów pracy, proponujemy również w formule otwartej, a więc dostępnej dla pojedynczych uczestników w podanym w kalendarzu terminie i mieście.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią Państwu wybór odpowiedniego szkolenia.

Przypominam, że do czasu zmiany sytuacji epidemiologicznej, mimo podanych w kalendarzu lokalizacji, wszystkie nasze szkolenia prowadzone są w formule zdalnej.

czytaj więcej

Akademia Bezpieczeństwa ASE

Newsletter

Zapisz się do newslettera Akademii Bezpieczeństwa ASE, aby otrzymywać bieżącą informację o aktualnych szkoleniach

Grupa ASE

Automatic Systems Engineering od niemal 30 lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań bezpiecznych technologii dla przemysłu i infrastruktury.

Poznaj całą historię

Nasze marki

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE
Automatic Systems Engineering sp. z o.o.

Grzegorz Kulczykowski

tel. +48 58 520 77 39

Telefon:

tel: (58) 520 77 20
fax: (58) 346 43 44

E-mail:

szkolenia@ase.com.pl