Akademia Bezpieczeństwa ASE

Wiedza płynąca z praktyki

Akademia Bezpieczeństwa ASE to spójny i kompleksowy system specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego stworzony przez doświadczonych specjalistów - praktyków związanych z firmą Automatic Systems Engineering - polskiego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Naszym podstawowym zakresem działania jest profilaktyka przeciwwybuchowa. Najwięcej naszych szkoleń dotyczy obszaru związanego z ATEXem czyli strefami zagrożenia wybuchem (tzw. strefami Ex). Prowadzimy szkolenia również  w zakresie bezpieczeństwa procesowego, funkcjonalnego, pożarowego, ochrony odgromowej i przepięciowej oraz w wielu innych dziedzinach.

Zobacz szkolenia

Przewiń w dół

Aktualności

08.11.2021

Nowe szkolenie nt. klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem dla członków komisji kwalifikacyjnych

Prawidłowa klasyfikacja oraz określenie zasięgu stref zagrożenia wybuchem ma bardzo poważny wpływ na bezpieczeństwo instalacji. Nie jest to proste zadanie i często wymaga współdziałania kilku specjalistów z różnych dziedzin wiedzy technicznej. Zdają sobie z tego sprawę zarządy wielu zakładów przemysłowych, które powołują w tym celu specjalne komisje kwalifikacyjne. Zadaniem tych komisji jest weryfikacja i zatwierdzenie wszelkich zmian w klasyfikacji i zasięgach stref Ex w przedstawianej im dokumentacji.

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem stanowi specjalistyczną dziedzinę bezpieczeństwa, w coraz większym stopniu opartą na skomplikowanych modelach matematycznych, w której często zachodzą zmiany. Przykładem takiej zmiany jest opublikowana we wrześniu br. norma PN-EN 60079-10-1:2021. W edycji tej, w załącznikach B, C i D, wprowadzono istotne zmiany w metodyce klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach. Efektem tych oraz innych zmian w normie może być konieczność ustalenia nowych zasięgów i rodzajów stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach.

Istotne uzupełnienie w zakresie metodyki klasyfikacji stref stanowią standardy i kody krajowe, których stosowanie zgodnie z PN-EN 60079-10-1:2021 jest dopuszczalne.

Specjaliści EKO-KONSULT od kilkunastu lat tworzą różnego rodzaju analizy i dokumenty z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, w których wyznaczane są strefy zagrożenia wybuchem. Stąd zrodziła się idea specjalnego, pogłębionego szkolenia dedykowanego dla członków komisji kwalifikacyjnych zakładów przemysłowych.

Szkolenie ma na celu omówienie przedstawionych w normie PN-EN 60079-10-1:2021 oraz w wybranych standardach i kodach krajowych zasad klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem.

Istotnym atutem szkolenia będą warsztaty, w trakcie których grupa szkoleniowa przeprowadzi klasyfikację stref dla kilku typowych sytuacji.

Szkolenie trwa 2 dni robocze. Pierwsze takie szkolenie planowane jest 1-2 lutego 2022 roku w sali szkoleniowej Akademii Bezpieczeństwa w Gdańsku.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie http://www.akademiabezpieczenstwa.com/gazowe-atmosfery-wybuchowe-klasyfikacja-przestrzeni-zagrozenia-wybuchem-szkolenie-dedykowane,534,pl

 

czytaj więcej

12.07.2021

Lato 2021 w Akademii Bezpieczeństwa

Wracają szkolenia stacjonarne!

Przez długie miesiące nie mogliśmy się spotykać na szkoleniach inaczej niż w formie on-line. Na szczęście sytuacja wraca do normy – oby jak najdłużej. Dlatego z radością zapraszamy Państwa na szkolenia stacjonarne do Gdańska już teraz. Letnie szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE w miesiącach lipcu i sierpniu będą odbywać się w piątki. Uczestnikom, którzy chcieliby zostać na weekend w Trójmieście, pomożemy w wyborze hotelu oraz zaprosimy w przeddzień szkolenia (w czwartek) na program wieczorny obejmujący zwiedzanie atrakcyjnych miejsc Trójmiasta z przewodnikiem oraz kolację w restauracji

Szczegóły w ulotce do pobrania

czytaj więcej

12.03.2021

Skorzystaj z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Czy wiesz, że na szkolenia Akademia Bezpieczeństwa możesz pozyskać fundusze w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego ?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) finansuje kształcenie pracowników, by mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Wybór instytucji edukacyjnej, na którą przyznawane są środki z KFS należy do pracodawcy. Wielu naszych klientów przeszkoliło u nas swoich pracowników otrzymując na ten cel środki z KFS.

Akademia Bezpieczeństwa spełnia wymagania KFS

Akademia Bezpieczeństwa świadczy usługi szkoleniowe zgodnie z wymogami stawianymi przez KFS:

·        posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),

·        przedmiotem wykonywanej działalności są usługi szkoleniowe w formach pozaszkolnych dla zdobywania, poszerzania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych przez osoby dorosłe, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

·        po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat, który jest zgodny z wymogami urzędów.

Kto może skorzystać?

O wsparcie finansowe z KFS mogą wystąpić pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych.

W każdym roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określa priorytety, według których przyznawane są środki KFS na kształcenie. Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z nich.

Jaka może być wysokość dofinansowania?

W ramach KFS pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie od 80 do 100 % kosztów szkolenia siebie i swoich pracowników.

W jaki sposób ubiegać się o środki z KFS?

Pracodawca składa wniosek do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Pamiętaj, by wniosek był jak najbardziej aktualny - wydrukuj go krótko przed wizytą w urzędzie. Zdarza się, że wprowadzane są niewielkie zmiany w formularzach, i jeśli Twój wniosek został wypełniony na nieaktualnym formularzu, może z tego powodu zostać odrzucony. 

Wniosek może być złożony wyłącznie w wyniku ogłoszonego przez powiatowy urząd pracy naboru wniosków w określonym terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru. Warto zatem śledzić strony internetowe właściwych Urzędów Pracy.

Pracodawca dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Uwaga! Najbliższy nabór w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku startuje 15 - 25 marca 2021

Więcej informacji o aktualnym naborze w Gdańsku znajdziesz pod linkiem: https://bit.ly/3bDQNJK

 

 

Źródło informacji: https://wupgdansk.praca.gov.pl/kfs

czytaj więcej

Akademia Bezpieczeństwa ASE

Newsletter

Zapisz się do newslettera Akademii Bezpieczeństwa ASE, aby otrzymywać bieżącą informację o aktualnych szkoleniach

Grupa ASE

Automatic Systems Engineering od niemal 30 lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań bezpiecznych technologii dla przemysłu i infrastruktury.

Poznaj całą historię

Nasze marki

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE
Automatic Systems Engineering sp. z o.o.

Grzegorz Kulczykowski

tel. +48 58 520 77 39

Telefon:

tel: (58) 520 77 20
fax: (58) 346 43 44

E-mail:

szkolenia@ase.com.pl