Aktualności

07.01.2021

Rok 2021 pod znakiem postępu

Nie przestajemy się rozwijać. Rok 2021 stanie dla nas pod znakiem postępu. Już wkrótce na naszej stronie pojawi się aktualny kalendarz szkoleń, a wraz z nim zaprezentujemy nową odsłonę Akademii Bezpieczeństwa Grupy Technologicznej ASE.  Na bazie wielu lat doświadczeń, specjalistycznej wiedzy opartej na praktyce naszych trenerów, ale także światowych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa technicznego, wraz z najnowocześniejszymi technologiami wojskowymi, szkolenia przyjmą nowy wymiar i jakość szytą na miarę najbardziej wymagających użytkowników.

Szkolenia online

Rzeka płynie stałym korytem, z czasem zataczając coraz większe meandry. Zwalone drzewa nie zatrzymają wody - omijając przeszkody rzeka znajduje alternatywny bieg. W 2020 roku przyszło nam zmierzyć się z nową rzeczywistością pandemii. Ograniczenia jakie wywołała nie zdołały nas zatrzymać, spowodowały jednak wytyczenie nowego przebiegu szkoleń Akademii Bezpieczeństwa. Omijając napotkane przeszkody wdrożyliśmy systemy umożliwiające uczestnikom pozyskać jakościową, specjalistyczną wiedzę we własnym salonie.

Nasze szkolenia online początkowo płynęły niewielkim nurtem, jednak z czasem nabrały rozpędu i przekonały większą liczbę uczestników wysokim stopniem jakości połączonej z dostępnością. Naszym trenerom udało się podczas prowadzonych od maja tego roku szkoleń online, przeniknąć przez barierę płaskiego ekranu i przekazać wnikliwą wiedzę o bezpieczeństwie uczestnikom, którzy zdecydowali się na szkolenia w formie zdalnej.

Nie usiłujemy nikogo przekonać, że uścisk dłoni można zastąpić klawiszem „enter”, a kawa wypita we własnej kuchni jest lepsza od inspirującej rozmowy podczas przerwy z innym uczestnikiem. Nie sądzimy, że wygoda braku dojazdu do sali szkoleniowej przewyższy korzyść z uczestnictwa w inspirującej, spontanicznej dyskusji, która wywiąże się w jej czterech ścianach.  

My także nie możemy doczekać się tych wszystkich doświadczeń, których rzeczywistość wirtualna nie jest w stanie zastąpić. To co możemy jednak zapewnić, to dalsze przekazywanie wartościowej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa technicznego, kolejnym pragnącym zdobyć nowe kompetencje uczestnikom. Podczas szkoleń online Akademii Bezpieczeństwa Grupy Technologicznej ASE, trenerzy w przystępnej formie, w najlepszym z dostępnych obecnie sposobów przekazują specjalistyczną wiedzę, czyniąc szkolenia online najlepszą alternatywą dla szkoleń stacjonarnych, w obecnej rzeczywistości ograniczonego kontaktu.

 

czytaj więcej

21.05.2020

Akademia Wodorowa

Dlaczego wodór


Wodór to najprostszy i najczęściej występujący pierwiastek, który zajmuje ¾ objętości Wszechświata. Łączy się chemicznie z większością pozostałych pierwiastków. Dzięki swoim właściwościom może stanowić potężne źródło energii, jednocześnie nie powodując zanieczyszczenia środowiska.

Wodór posiada znakomite właściwości energetyczne. Jego energia spalania w przeliczeniu na kilogram jest większa od każdego innego obecnie stosowanego źródła energii. Jest jednocześnie paliwem bardzo czystym. Łatwo łączy się z tlenem uwalniając energię w postaci ciepła, a produktem ubocznym jest zwykła woda.

Wodór wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu: w przemyśle naftowym, chemicznym, metalurgicznym, spożywczym, elektronicznym i wielu innych dziedzinach życia. Wykorzystywany jest również jako paliwo promów kosmicznych.

Wodór to paliwo przyszłości wykorzystywane w przemyśle, transporcie lądowym – samochodowym, kolejowym oraz morskim. Wodór stanowi bazę do nowego podejścia do magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej – szczególnie w kontekście rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (panele PV, off-shore).

Przemysł motoryzacyjny od wielu lat poszukuje alternatywnych wobec paliw tradycyjnych źródła zasilania silników spalinowych. Jednym z ciekawszych rozwiązań są ogniwa wodorowe napędzające silnik elektryczny.

Wodoryzacja transportu wydaje się jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju światowej gospodarki. Wodór stanowi czynnik umożliwiający powstanie zeroemisyjnego transportu i nowoczesnych technologii energetycznych oraz paliwowych. W inicjatywy związane z upowszechnieniem wodoru jako paliwa zaangażowały się wiodące polskie firmy paliwowe i chemiczne.

Nie należy jednak zapominać, że wodór stanowi również zagrożenie ze względu na swoje właściwości palne i wybuchowe. Aby nie dopuścić do niebezpiecznych zdarzeń konieczna jest profilaktyka w postaci odpowiednich procedur, zabezpieczeń i szkoleń.

 

Czym jest Akademia Wodorowa?

Akademia Bezpieczeństwa to spójny i kompleksowy system specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego stworzony przez doświadczonych specjalistów - praktyków związanych z firmą Automatic Systems Engineering - polskiego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Podstawowym zakresem działania Akademii Bezpieczeństwa jest profilaktyka przeciwwybuchowa. Od 2019 roku szkolenia Akademii Bezpieczeństwa realizowane są przez firmę EKO-KONSULT sp. z o.o.

Szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ukończyło od 2006 roku kilkanaście tysięcy uczestników z ponad 300 firm i zakładów, w tym największych przemysłowych zakładów polskich.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii wodorowych oraz wynikający z tego wzrost zagrożeń związanych z produkcją, dystrybucją i magazynowaniem wodoru Akademia Bezpieczeństwa tworzy Akademię Wodorową – cykl sprofilowanych szkoleń uwzględniających szczególne właściwości palne i wybuchowe wodoru.

Master of Hydrogen Safety


Uczestnikom Akademii Wodorowej proponujemy rozwój kompetencji związanych z bezpieczeństwem wodorowym.

Ukończenie pełnego cyklu szkoleń według poniższego schematu zostanie nagrodzone certyfikatem Master of Hydrogen Safety wystawionym przez Akademię Wodorową. Certyfikat ten poświadcza, że jego posiadacz przeszedł pełny cykl szkoleń umożliwiających efektywną pracę na różnych stanowiskach związanych z bezpieczeństwem instalacji, na których występuje wodór.

Szkolenia Akademii Wodorowej

Poziom I

bazowy

Bezpieczny wodór

Poziom II

zaawansowany

Podstawy bezpieczeństwa wodorowego – dla pracowników podstawowego szczebla technicznego

Bezpieczeństwo  pracy w strefach zagrożonych wybuchem wodoru – dla kadry technicznej i nadzoru

Poziom III

specjalistyczny
technologiczny

 

Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym  na instalacjach wodorowych

Klasyfikacja stref  zagrożonych wybuchem gazów    

Metodyka przygotowania Raportu o Bezpieczeństwie zgodna z dyrektywą SEVESO III w zakładach magazynujących wodór     

 

Poziom IV

specjalistyczny
techniczny

Technika przeciwwybuchowa w strefach zagrożonych wybuchem wodoru

Eksploatacja urządzeń  w wykonaniu przeciwwybuchowym  w atmosferach gazowych wodorowych

Systemy detekcji wodoru

 

czytaj więcej

27.03.2020

Ruszają zdalne szkolenia - webinaria

Akademia Bezpieczeństwa zaprasza Państwa na krótkie bezpłatne  szkolenie prowadzone na żywo w trybie zdalnym, które wprowadza w zagadnienia związane z bezpieczeństwem wybuchowym. Stanowi ono zapowiedź dalszych szkoleń on-line(webinarowych) wskazując obszary rozwoju kompetencji w zakresie ochrony przed wybuchem.

Celem tego krótkiego szkolenia jest przede wszystkim zaznajomienie uczestników z możliwościami narzędzi webinarowych, ktore sprawiają, że przekaz wiedzy i komunikacja uczestników z prowadzącym jest praktycznie taka sama, jak podczas szkoleń stacjonarnych. Szkolenie jest ilustrowane filmami, a na zakończenie szkolenia każdy z uczestników wypełnia krótki sprawdzian.

Szkolenie będziemy  regularnie przeprowadzać we wtorki i czwartki w godzinach 11.30-12.15. Najbliższy termin szkolenia to czwartek 2 kwietnia 2020 r. o godzinie 11.30. Wyjątkowo kolejne szkolenie odbędzie się w poniedziałek 6 kwietnia o godzinie 11.30

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać zgłoszenie z formularza konkretnego szkolenia. W odpowiedzi prześlemy zaproszenie na szkolenie wraz z linkiem, z którego należy skorzystać w czasie trwania szkolenia.

Ze względu na sprawność komunikacji liczbę uczestników pojedynczego szkolenia on-line ograniczamy do 15. 

Zapraszamy.

  

Aby korzystać ze szkolenia wymagany jest komputer/tablet/laptop z przeglądarką internetową i głośnikami. Aby korzystać w pełni interaktywnie, wskazany jest mikrofon i kamerka. Na początku szkolenia będzie czas na ewentualną konfigurację sprzętu.

 

czytaj więcej

19.03.2020

Szkolenia ATEX on-line

Szanowni Państwo

w związku z ograniczeniami spowodowanymi zagrożeniem wirusem COVID-19 zapowiadamy wprowadzenie szkoleń on-line.

Szkolenia odbywałby się zdalnie w określonym dniu i godzinie. Zainteresowany uczestnik otrzyma od nas imienne zaproszenie na szkolenie. Nie jest wymagane żadne specjalne oprogramowanie. Jeżeli uczestnik chciałby brać czynny udział w szkoleniu, np. zadając pytania wykładowcy bezpośrednio - wymagany jest laptop z kamerką i mikrofonem.

Zapraszamy już wkrótce!

czytaj więcej

16.03.2020

E-learning

Akademia Bezpieczeństwa ASE przygotowała dla Państwa specjalne szkolenie e-learningowe pod nazwą:

Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w strefach zagrożonych wybuchem – podstawowe wiadomości

W szkoleniu omówimy rodzaje zabezpieczeń urządzeń elektrycznych i urządzeń mechanicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.  Omówimy poszczególne elementy cechy przeciwwybuchowej znajdującej się na tabliczce znamionowej urządzeń stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem oraz omówimy szczegółowo poszczególne rodzaje ochrony.

Szkolenie kończy się egzaminem, do którego można przystąpić wielokrotnie, a po jego zaliczeniu (na 70%) uzyskaniem certyfikatu.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie się dobrze orientował w rodzajach zabezpieczeń oraz  odczyta i zinterpretuje cechę przeciwwybuchową urządzenia elektrycznego i nieelektrycznego stosowanego w strefach zagrożenia wybuchem. Będzie wiedział (w podstawowym zakresie), jak dobrać urządzenie do wymagań konkretnej strefy zagrożenia wybuchem

Szczegółowy opis szkolenia oraz wersję demo znajdziesdz pod zakładką E-LEARNING

czytaj więcej

25.02.2020

XXI Konferencja Strefy Ex, 1-2 kwietnia 2020 w Sopocie

Szanowni Państwo,


Kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników  oraz naszych pracowników, a także mając na uwadze najnowsze rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) i Ministerstwa Zdrowia podjęliśmy decyzję o przełożeniu na wrzesień XXI KONFERENCJI Strefy Ex „Bezpieczeństwo, Jakość, Efektywność”, która miała się odbyć 1-2 kwietnia 2020 r . w Sopocie, z powodu zagrożenia wirusem Covid19/Corona.


O nowym terminie i formule wydarzenia będziemy informować na bieżąco. Zgłoszenia, które do tej pory otrzymaliśmy będą przepisane automatycznie na nowy termin. 

Będziemy wdzięczni za wyrozumiałość w obecnej sytuacji.

 

Z poważaniem
Organizatorzy Konferencji

Automatic Systems Engineering

czytaj więcej

04.11.2019

Kalendarz szkoleń na 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń na rok 2020. Jest on dostepny pod linkiem

http://www.akademiabezpieczenstwa.com/files/4/Szkolenia2020.pdf

czytaj więcej

04.09.2019

Inauguracja Akademii Efektywności Energetycznej i Jakości Energii

Automatic Systems Engineering sp. z o.o. przy współudziale firm EKO-KONSULT sp. z o.o. oraz C&T Elmech Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić na inaugurację Akademii Efektywności Energetycznej i Jakości Energii, które odbędzie się 18 września 2019 r. o godz. 12:30 – 13:30 w Sali prelekcyjnej nr 15/16 podczas 32. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2019.

W trakcie inauguracji odbędzie się Szkolenie Otwierające "Optymalizacja Energetyczna Przedsiębiorstwa" przeprowadzone m.in. przez specjalistów z EPRI (Electric Power Research Institute) z USA oraz C&T Elmech.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W ramach Akademia Efektywności Energetycznej i Jakości Energii będą odbywać się szkolenia dotyczące takich zagadnień, jak prawo i przepisy, trendy europejskie i światowe, smart grid, ceny energii, audyty energetyczne, bezpieczeństwo sieci, e-hazop, optymalizacja zużycia energii, właściwa gospodarka mocą bierną, wytwarzanie energii z odpadów, kogeneracja, OZE, magazyny energii, finansowanie, rachunek ekonomiczny, dopłaty itp.

Data spotkania: 18 września 2019 r. o godz. 12:30 – 13:30

Miejsce spotkania: Sala prelekcyjna nr 15/16, ENERGETAB 2019 - ZIAD Bielsko-Biała SA

czytaj więcej

13.02.2019

EKO-KONSULT realizuje szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2019 r. Dział Szkoleń Automatic Systems Engineering  sp. z o.o. prowadzący szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE stał się częścią firmy EKO-KONSULT Sp. z o.o.  Połączenie to ma na celu bardziej kompleksową obsługę podmiotów w zakresie szkoleń oraz konsultingu środowiskowego i technicznego. Podkreślamy, iż EKO-KONSULT stanowi spółkę z grupy ASE oraz posiada swoją siedzibę w kampusie grupy technologicznej ASE.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zawarte umowy oraz zgłoszenia na szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE będą realizowane terminowo, z zachowaniem najwyższej jakości i standardów przez dotychczasowy personel, który dołoży wszelkich starań, aby wzajemna współpraca układała się pomyślnie.

 

czytaj więcej

05.11.2018

Kalendarz szkoleń na I półrocze 2019

Jest juz dostępny kalendarz szkolen na 2019 rok. Zapraszamy do pobierania i planowania szkoleń w nadchodzącym roku.

Aby pobrać kalendarz prosimy kliknąć w ten właśnie link.

czytaj więcej

31.10.2018

Podstawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Nowe szkolenie w ofercie Akademii Bepzieczeństwa ASE  przeznaczone jest dla pracowników podstawowego szczebla technicznego wykonujących prace nieelektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. Krótkie i zwarte szkolenie, obficie ilustrowane filmami, przedstawia w ciekawy i przejrzysty sposób zagrożenia związane wybuchem gazów, par cieczy palnych i pyłów. Celem szkolenia jest uświadomienie i uwrażliwienie uczestników na zagrożenia wybuchowe oraz podkreślenie logiki procedur obowiązujących w zakładzie.

Bonusem szkolenia są materiały szkoleniowe w postaci prostych infografik.

Szczególnie polecamy to szkolenie zakładom pracy jako atrakcyjną alternatywę dla szkoleń bhp-owskich. Szkolenie nie jest przeznaczone dla elektryków i nie są na nim poruszane tematy związane z obsługą urządzeń Ex.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, którego wyniki mogą zostać przekazane osobom zlecającym szkolenie.

Szkolenie bazuje na doświadczeniu firmy ASE i ma bardzo atrakcyjną cenę, zwłaszcza przy organizacji szkolenia na terenie zakładu.

W programie szkolenia m.in.:

·         Lekcje z historii. Omówienie przebiegu reprezentatywnych katastrof związanych z wybuchem oraz wniosków, jakie zostały z nich wyciągnięte.

·         Najważniejsze właściwości pożarowo-wybuchowe substancji palnych.

·         Czym jest atmosfera wybuchowa i dlaczego wyznacza się strefy zagrożenia wybuchem.

·         Potencjalne źródła zapłonu i środki zabezpieczeń.

·         Skrócona informacja o przepisach prawnych i normach

·         Jak czytać cechę przeciwwybuchową urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych.

·         Zasady bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Jakie działania należy podejmować przed  rozpoczęciem prac, przed wejściem do strefy, podczas pracy w strefie, po zakończeniu prac.

 

czytaj więcej

22.08.2018

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa

Wraz z rozwojem technologii informatycznych wzrasta liczba cyberataków, których efektem mogą być realne i bardzo rozległe zniszczenia nie tylko w przestrzeni cyfrowej, lecz również w fizycznej infrastrukturze przedsiębiorstw. Do cyberataków powodujących realne zniszczenia dochodziło m.in. w Turcji, Australii, Ukrainie i Arabii Saudyjskiej. Również polskie przedsiębiorstwa nie są wolne od tych zagrożeń.

Akademia Bezpieczeństwa ASE wprowadza do swojej oferty dwa szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Pierwsze z nich Bezpieczeństwo funkcjonalne i cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie do zarządzania rekomendujemy szczególnie kadrze menedżerskiej. Drugie - Podstawowe wymagania techniczne i organizacyjne dla cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej – kierujemy już bezpośrednio do osób odpowiedzialny za bezpieczeństwo automatyki przemysłowej, projektantów i użytkowników systemów.

Szkolenie prowadzi p.Rafał Selega z ABB - ponad 20 lat doświadczenia w zakresie projektowania i uruchomienia systemów zabezpieczających automatyki przemysłowej. Konsultant do spraw bezpieczeństwa funkcjonalnego odpowiedzialny za rozwiązania dla systemów bezpieczeństwa, szkolenia, doradztwo. Członek komitetu IEC 61511 oraz ISA 84.00.

Więcej na temat szkoleń:

Bezpieczeństwo funkcjonalne i cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie do zarządzania

Podstawowe wymagania techniczne i organizacyjne dla cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej

 

 

czytaj więcej

20.08.2018

Elektrotechnika dla inżynierów bez specjalizacji elektrycznej

W II półroczu 2018 roku Akademia Bezpieczeństwa ASE wprowadza nowe szkolenie pod nazwą Zagadnienia elektrotechniki dla inżynierów bez specjalizacji elektrycznej.

Częstym problemem inżynierów elektryków oraz współpracujących z nimi specjalistów z innych branż niż elektryczna stanowi trudność w porozumiewaniu się. Brak właściwej komunikacji stanowi poważną barierę w efektywnej działalności zespołów projektowych.  W dobie wysokiej specjalizacji brak zrozumienia specyficznego języka elektryków przez inżynierów innych branż może prowadzić do niepotrzebnych, a kosztownych nieporozumień.

Nowe unikalne szkolenie stara się rozwiązać ten problem. Wprowadza w podstawową terminologię branżową i objaśnia zagadnienia, oczywiste dla elektryków, a niekoniecznie jasne dla osób, które muszą z nimi współpracować.

Szkolenie prowadzi doświadczony elektryk. Istnieje możliwość dostosowania szkolenia do konkretnych potrzeb zakładu.

Więcej o szkoleniu.

czytaj więcej

17.08.2018

Nowe szkolenie z ochrony odgromowej i przepięciowej

Popularne i od wielu lat organizowane przez Akademię Bezpieczeństwa ASE szkolenie dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej koncentrowało się na strefach zagrożonych wybuchem. Kolejna propozycja szkoleniowa wychodzi poza ten zakres i dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, także tych, na których nie występują zagrożenia wybuchowe. Ze względu na obszerny program szkolenie podzielone zostało na dwa moduły: pierwszego dnia będzie omawiana ochrona odgromowa, a drugiego – przepięciowa.  Omawiane będą zagadnienia dotyczące linii średniego napięcia, instalacji niskiego napięcia oraz AKPiA i obwodów iskrobezpiecznych. 

Planujemy organizację szkolenia w Uniejowie – dogodnym punkcie komunikacyjnym dla uczestników z całej Polski.

Zapraszamy!

Szczegółowy program szkolenia.

czytaj więcej

14.06.2018

Boksy z urządzeniami Ex w Centrum Szkoleniowym Akademii Bezpieczeństwa ASE

Od czerwca 2018 roku uczestnicy szkoleń z techniki przeciwwybuchowej oraz eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem mogą korzystać ze specjalnych boksów szkoleniowych zainstalowanych w Centrum Szkoleniowym Akademii Bezpieczeństwa ASE w Gdańsku.

Boksy zawierają kilka typowych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym (zastosowano kilka różnych wykonań) podłączonych do zasilania 230 V. W pierwszym boksie przygotowanym do ćwiczeń urządzenia zostały zamontowane wadliwie. Specjaliści Automatic Systems Engineering  przygotowujący te urządzenia celowo przyłączyli niektóre z urządzeń w niewłaściwy sposób, „popełniając” najczęstsze, typowe błędy instalatorów i projektantów. Zadaniem uczestników szkoleń jest wykrycie wszystkich błędów i wskazanie właściwego sposobu montażu.

Na szkoleniach przyświeca nam zasada, że lepiej uczyć się na błędach innych niż własnych.

czytaj więcej

11.06.2018

Lato w Akademii Bezpieczeństwa ASE

Uczniowie i studenci jadą na wakacje, a w zakładach przemysłowych zaczyna się sezon urlopów. Nie dotyczy jednak to Akademii Bezpieczeństwa ASE.  Latem zapraszamy uczestników nad morze do Gdańska, na szkolenia w nieco wakacyjnym klimacie.

 Letnie szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE w miesiącach lipcu i sierpniu odbywają się w piątki lub poniedziałki. Uczestnikom, którzy chcieliby zostać na weekend w Trójmieście, pomożemy w wyborze hotelu oraz zaprosimy w dniu szkolenia (piątek) lub przeddzień szkolenia (w niedzielę) na program wieczorny obejmujący zwiedzanie atrakcyjnych miejsc Trójmiasta z przewodnikiem oraz kolację w restauracji.

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń w miesiącach lipcu i sierpniu 2018 roku.

Ulotka w pliku pdf do pobrania tutaj

Formularz zamówienia na szkolenia w ramach Lata z Akademią - tutaj.

czytaj więcej

11.06.2018

Nowe Centrum Szkoleniowe Akademii Bezpieczeństwa ASE.

Nowo zbudowane centrum szkoleniowe Akademii Bezpieczeństwa ASE umożliwia odbycie szkolenia w pełni profesjonalnych warunkach. Sala posiada pełne wyposażenie multimedialne, boksy szkoleniowe ze sprzętem oraz zaplecze cateringowe gwarantujące serwis kawowy, kanapki, ciastka oraz obiady.

czytaj więcej

14.03.2018

Sesja szkoleniowa dla elektryków. Eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Powtórka i egzamin na przedłużenie uprawnień z zakresu eksploatacji

Celem sesji szkoleniowej jest dostarczenie pogłębionej wiedzy specjalistom-elektrykom związanej z eksploatacją urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem oraz powtórzenie i utrwalenie dotychczas posiadanej wiedzy w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, tak aby móc przystąpić do państwowego egzaminu sprawdzającego posiadane kwalifikacje w zakresie eksploatacji.

Dwudniowa sesja szkoleniowa dedykowana dla elektryków składa się z trzech modułów realizowanych w ciągu dwóch dni roboczych w Gdańsku we współpracy z Oddziałem Gdańskim SEP:

Dzień I – szkolenie 7 godzinne z zakresu eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

Dzień II (rano) – szkolenie 5 godzinne powtórkowe przygotowujące do egzaminu na sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku „Eksploatacja – Grupa I” p.: 2, 3, 4, 9, 10.

Dzień II (po południu) –  egzamin sprawdzający kwalifikacje elektryka zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28.04.2003 w zakresie eksploatacji/dozoru

czytaj więcej

12.02.2018

Trzydniowa Sesja ATEX PROJEKT 26-28 lutego 2018 w Karpaczu

Trzydniowa sesja szkoleniowa przeznaczona jest dla projektantów wykonujących projekty instalacji, w których występują strefy zagrożone wybuchem. Sesja dostarcza kompleksowej wiedzy w zakresie doboru urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem oraz  projektowania systemów iskrobezpiecznych (I dzień), zasad projektowania instalacji ochrony odgromowej i przepięciowej (II dzień) oraz uwzględnienia zasad ochrony przeciwpożarowej w procesie projektowania (III dzień).

Istnieje możliwość udziału wyłącznie w poszczególnych dniach szkolenia.

Lokalizacja Sesji w Karpaczu pozwala skupić się na intensywnym programie edukacyjnym w oderwaniu od codziennych obowiązków i zajęć.

czytaj więcej

21.11.2017

Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem

Z satysfakcją informujemy, że do oferty Akademii Bezpieczeństwa ASE zostało wprowadzone nowe szkolenie: Klasyfikacja stref zagrozonych wybuchem.

Szkolenie ma na celu przestawienie fundamentów, na których opiera się bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – począwszy od wyjaśnienia zjawisk fizycznych, poprzez wstępne oceny i analizy, na szczegółowych procedurach prawnych kończąc. Szkolenie szczególnie polecamy zarówno pracownikom zakładów, w których dopiero zidentyfikowano problem zagrożenia wybuchem, jak również pracownikom, którzy chcą usystematyzować dotychczasową wiedzę.

Program szkolenia jest oparty na bogatych doświadczeniach eksperckich firmy ASE.

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex 002 – Perform classification of hazardous areas zgodnie z dokumentem IECEx OD 504

czytaj więcej

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39