Bezpieczeństwo pracowników w strefach zagrożonych wybuchem – szkolenie dedykowane

Opis

Szkolenie podstawowe przeznaczone dla wszystkich pracowników, także podstawowego szczebla technicznego, zatrudnionych w strefach zagrożonych wybuchem. Dostarcza wiedzy koniecznej do zrozumienia zagrożeń spowodowanych atmosferą wybuchową. Uczy zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji oraz pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

 Szkolenie ma charakter zamknięty i organizowane jest wyłącznie dla pracowników konkretnego zakładu - program i termin szkolenia ustalane są indywidualnie.

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex 000 – Basic knowledge & awareness to enter hazardous area site

Adresaci

Pracownicy podstawowego i średniego szczebla technicznego zaangażowani w procesie produkcji

Program

Program jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb zakładu pracy i uwzględnia specyfikę istniejących w nim zagrożeń. Obejmuje następujące zagadnienia:

  • Technika przeciwwybuchowa ATEX dla pyłów wybuchowych oraz gazów toksycznych i wybuchowych.
  • Ocena zagrożenia wybuchem (na podstawie Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem zakładu).
  • Bezpieczeństwo pracowników i robót w strefach zagrożonych wybuchem.
  • Bezpieczna eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych.

Wykładowca

Jolanta Bladowska, Roman Stadnicki, Ireneusz Rogala, Grzegorz Orlikowski, Rafał Frączek, Andrzej Wolski

Lokalizacja

Cały kraj , w zakładzie Klienta

Czas trwania

4-5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Bezpieczeństwo pracowników w strefach zagrożonych wybuchem – szkolenie dedykowane

- Termin szkolenia:

indywidualny

- Miejsce szkolenia:

Cały kraj

Koszt szkolenia:

0.00zł netto (0zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

0.00 netto (0zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39