Bezpieczeństwo pracowników w strefach zagrożonych wybuchem wodoru

Opis

Szkolenie podstawowe przeznaczone dla wszystkich pracowników, zarówno nadzoru jak i podstawowego szczebla technicznego, zatrudnionych w strefach zagrożonych wybuchem wodoru. Dostarcza wiedzy koniecznej do zrozumienia zagrożeń spowodowanych mieszaniną wodoru i powietrza. Uczy zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji oraz pracy w strefach zagrożonych wybuchem wodoru.

Opis IECEx

Nie podlega

Adresaci

Pracownicy podstawowego i średniego szczebla technicznego zaangażowani w procesie produkcji

Program

Program jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb zakładu pracy i uwzględnia specyfikę istniejących w nim zagrożeń. Obejmuje następujące zagadnienia:

 • Powstawanie wodorowych atmosfer wybuchowych.
 • Wybuch –definicja, skutki.
 • Przepisy prawne.
 • Minimalne wymagania BHP, w miejscach pracy na których może wystąpić atmosfera wybuchowa wodoru.
 • Kompleksowa ocena ryzyka.
 • DZPW.
 • Ocena zagrożenia wybuchem wodoru.
 • Klasyfikacja obiektów pod względem zagrożenia wybuchem wodoru.
 • Zasady klasyfikacji stref pod względem zagrożenia wybuchem wodoru.
  • Ustalenie parametrów palności i wybuchowości wodoru.
  • Charakterystyka procesów i urządzeń.
  • Ustalenie miejsc emisji wodoru.
  • Ocena prawdopodobieństwa występowania atmosfer wybuchowych.
  • Uwzględnienie wpływu wentylacji i innych zabezpieczeń na rodzaj strefy.
  • Analiza i ocena ryzyka wybuchu wodoru.
  • Minimalne wymagania dla miejsc pracy: zintegrowana ochrona przeciwwybuchowa.
 • Środki zintegrowanej ochrony przeciwwybuchowej.

Wykładowca

Rafał SIeńko

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Bezpieczeństwo pracowników w strefach zagrożonych wybuchem wodoru

- Termin szkolenia:

2021-02-11

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

750.00zł netto (922.5zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

750.00 netto (922.5zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39