Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych i par cieczy z warsztatem praktycznym

Opis

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty eksploatacji urządzeń Ex. Bazuje na doświadczeniach największych polskich firm i na sprawdzonej praktyce eksploatacyjnej. W szkoleniu Uczestnik ma okazję dowiedzieć się o zasadach doboru, instalacji, eksploatacji oraz kontroli urządzeń w strefach Ex. Zrealizowanie tego szkolenia pozwala w podstawowym zakresie spełnić zalecenia normy PN-EN 60079-17 odnośnie wymogów kompetencyjnych dla personelu w strefach Ex.

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex 004 – Maintain equipment in explosive atmospheres zgodnie z dokumentem IECEx OD 504

Adresaci

Elektrycy, elektrotechnicy, osoby odpowiedzialne za własciwą eksploatację, kontrolę, instalację urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem

Program

 • Warsztaty szkoleniowe z procedury prowadzenia kontroli urządzeń elektrycznych w oparciu o normę PN-EN 60079-17 z zastosowaniem dedykowanych boksów szkoleniowych i oprogramowania Inspector-Ex®.
 • Zasady zapobiegania wybuchowi atmosfer gazowych i par cieczy. Analiza bezpieczeństwa. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem. Źródła zapłonu
 • Konstrukcje urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Przykłady i opis urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Znakowanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Zabezpieczenie silników Ex
 • Zabezpieczenia silników Ex zasilanych z przetwornic częstotliwości
 • Uziemienia w strefach zagrożenia wybuchem
 • Instalacja odgromowa w strefach Ex
 • Utrzymanie ruchu – zakres przeglądów i konserwacji urządzeń Ex
 • Odbiory instalacji technologicznych
 • Prowadzenie prac remontowych i inwestycyjnych
 • Bezpieczne wykonywanie prac w strefach zagrożenia wybuchem
 • Ćwiczenia praktyczne z instalacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

Wykładowca

Marcin Chorosz

Lokalizacja

Katowice

Czas trwania

7 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych i par cieczy z warsztatem praktycznym

- Termin szkolenia:

2019-12-11

- Miejsce szkolenia:

Katowice

Koszt szkolenia:

950.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

950.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39