Sesja ATEX. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zastosowaniach przemysłowych

Opis

Dwudniowa sesja szkoleniowa „ATEX. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zastosowaniach przemysłowych” to najbardziej dogodna forma zdobycia przekrojowej wiedzy na temat ATEX i ATEX USERS: wymogów prawnych i normatywnych, zabezpieczeń oraz eksploatacji urządzeń, bezpieczeństwa pracowników, systemów detekcji itp.

Sesja stanowi znakomitą alternatywę dla kilku szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i techniki przeciwwybuchowej. Łączy w sobie treści przedstawiane aż na 5 szkoleniach.

Wieczorem pierwszego dnia sesji w Krakowie zapraszamy Uczestników na spacer po Starym Mieście wraz z przewodnikiem i kolację w klimatycznej restauracji.

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex001 – Apply basic principles of protection in explosive atmospheres zgodnie z dokumentem IECEx OD 504

Adresaci

Kadra techniczna i menedżerska odpowiadająca za bezpieczeństwo zakładów

Program

I dzień

Formalno-prawne aspekty dyrektywy ATEX USERS

 • Podstawy prawne, definicje i przeznaczenie.
 • Identyfikacja zagrożenia i ocena zagrożenia wybuchem.
 • Dobór środków ochrony przeciwwybuchowej.
 • Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem.
 • Identyfikacja efektywnych źródeł zapłonu.
 • Analiza i ocena ryzyka zagrożenia wybuchem.
 • Sporządzanie, użytkowanie, weryfikacja i aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

ATEX – Technika przeciwwybuchowa

 • Zabezpieczenia urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych.
 • Grupy wybuchowości i klasy temperaturowe.
 •  Dobór urządzeń do stref zagrożonych wybuchem gazowych i pyłowych.

Eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

 • Instalowanie i eksploatacja urządzeń i systemów ochronnych.

 

II dzień

Wprowadzenie do bezpieczeństwa procesowego

 • Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem w technice
 • Bezpieczeństwo Procesowe, analizy ryzyka w technice – przegląd
 • Bezpieczeństwo Procesowe –  zmieniające się uwarunkowania prawne i normatywne

Bezpieczeństwo funkcjonalne w systemach ochrony w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • Procedura oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego (determinacja SIL)
 • Wymagania funkcjonalne funkcji bezpieczeństwa
 • ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego

Zintegrowana ochrona przeciwwybuchowa 

 • Środki przeciwdziałające możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej
 • Środki przeciwdziałające powstaniu źródeł zapłonu
 • Środki przeciwdziałające skutkom wybuchu

Bezpieczeństwo pożarowe – wymagana dokumentacja przeciwpożarowa dla obiektów projektowanych i istniejących

 • Scenariusz pożarowy
 • Warunki ochrony przeciwpożarowej
 • Operat przeciwpożarowy
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • Wymagania z przykładami

 

Wykładowca

Rafał Sienko, Andrzej Wolski, Łukasz Kras, Marcin Michałkiewicz

Lokalizacja

Kraków/on-line

Czas trwania

2 dni po 6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Sesja ATEX. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zastosowaniach przemysłowych

- Termin szkolenia:

2021-12-14

- Miejsce szkolenia:

Kraków/on-line

Koszt szkolenia:

1800.00zł netto (2214zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1800.00 netto (2214zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39