Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym w praktyce (HAZOP)

Opis

Analiza HAZOP stanowi jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod analitycznych pozwalającą identyfikować zagrożenia w procesie technologicznym. Analiza HAZOP coraz częściej staje się standardową metodą identyfikacji zagrożeń stosowaną w polskim przemyśle. Ze względu na swój zespołowy charakter wymaga udziału specjalistów z różnych dziedzin. Szkolenie przygotowuje uczestników do efektywnego udziału w sesjach HAZOP.

 

 

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Kadra techniczna i menedżerska odpowiadająca za bezpieczeństwo zakładów, potencjalni uczestnicy sesji HAZOP

Program

 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania bezpieczeństwem procesowym.
 • Omówienie cyklu życia bezpieczeństwa obiektu przemysłowego.
 • Omówienie zarządzania ryzykiem w ujęciu systemowym.
 • Podejście analityczne do identyfikacji zagrożeń i ryzyka.
 • Omówienie metody HAZOP jako narzędzia analizy zagrożeń i problemów operacyjnych.
 • Opis scenariuszy awaryjnych:
 1. Scharakteryzowanie możliwych przyczyn źródłowych powstawania zdarzeń awaryjnych.
 2. Scharakteryzowanie możliwych konsekwencji ze względu na różne kryteria strat.
 3. Scharakteryzowanie możliwych środków redukcji ryzyka i ich wpływu na poziom bezpieczeństwa.
 • Utrzymanie zakładanego bezpieczeństwa w fazie operacyjnej instalacji przemysłowej.
 • Przykład analizy HAZOP.
 • System zarządzania kompetencjami.

Wykładowca

Tomasz Barnert

Lokalizacja

Gdańsk Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym w praktyce (HAZOP)

- Termin szkolenia:

2019-09-30

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

950.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

950.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39